Lin Chang-HoKawai Rie Lu Huei-LiWu Ju-Huei
Tsai Fong-ChiLin Yu-HuiHsu Chun-JuiWang Yu-Hsin
 Luo Xiao-QinHsu Meng-LingChen Li-ChenHsu Hsi-Nung
Liu Pai-LingChiang Hsiu-TzuArai,TomokoHomma Miho
Yang Yu-WenKang Miaw-LingWu Ming-Sui 

林長河 (Lin Chang-Ho) Professor

Education:
 • Department of Japanese Language and Literature, Soochow University(Doctor)
 • Area Studies of University of Tsukuba (Master)

Specialization:

 • Course Design
 •  Method of Teaching Japanese
 •  Contrastive Study in Japanese and Chinese

TEL:(03) 350-7001#3221,2765

E-MAIL:linch@mail.mcu.edu.tw

e-Portfolio

 

川合理惠(Kawai Rie) Associate Professor

Education:
 • Graduate School of Applied Linguistics , MEIKAI UNIVERSITY  (Doctor)

Specialization:

 • Discourse analysis
                 
 • Second-language acquisition 
          
 • Japanese as a Foreign Language

TEL:(03) 350-7001#3636

E-MAIL:rie@mail.mcu.edu.tw

e-Portfolio

 

呂惠莉(Lu Huei-Li)  Associate Professor 

Education:
 • Area Studies of University of Tsukuba (Master)

Specialization:

 • Method of Teaching Japanese
 • Contrastive Study in Japanese and Chinese

TEL:(03) 350-7001#3600

E-MAIL:ann75818@hotmail.com

e-portfolio

 

吳如惠(Wu Ju-Huei) Chair of Applied Japanese Department & Associate Professor

Education:
 • Department of Japanese Language and Literature, Soochow University(Doctor)
 • Graduate School of Human Relations,Keio University (Master)

Specialization:

 • Language Learning Strategies
 • Teaching Japanese as a Foreign Language
 • Applied Behavior Analysis
 • Psychology

 

TEL:(03) 350-7001#3641

E-MAIL:jhwu@mail.mcu.edu.tw

e-Portfolio

 

蔡豐琪(Tsai Fong-Chi) Associate Professor

Education:
 • Department of Japanese Language and Literature, Soochow University(Doctor) 
 • Graduate School of Education, Tokyo Gakugei University (Master)

Specialization:

 • Contrastive Study in Japanese and Chinese
 • Japanese as a Foreign Language Education

TEL:(03) 350-7001#3597

E-MAIL:saihoki@mail.mcu.edu.tw

e-Portfolio

 

林玉惠(Lin Yu-Hui) Associate Professor

Education:
 • The Graduate School of Letters, Nagoya University (Doctor)

Specialization:

 • Japanese Linguistics
 • Vocabulary
 • Comparative Study of Vocabulary

TEL:(03) 350-7001#5012

E-MAIL:pennylin@mail.mcu.edu.tw

e-Portfolio

 

許均瑞(Hsu Chun-Jui) Associate Professor 

Education:
 • Language and Culture of Osaka University (Doctor)

Specialization:

 • Language and Culture

 

TEL:(03) 350-7001#5011

E-MAIL:juliahsu@mail.mcu.edu.tw

e-portfolio

 

王佑心(Wang Yu-Hsin) Associate Professor

Education:
 • Graduate School of Education, Hirosima University (Doctor)

Specialization:

 • Sino-Japan Modern Comparative Literature

 

TEL:(03) 350-7001#3039

E-MAIL:yuhsin@mail.mcu.edu.tw

e-Portfolio

 

羅曉勤(Luo Xiao-Qin) Associate Professor

Education:
 • Language and Culture of Osaka University (Doctor)

Specialization:

 • Japanese Education

 

TEL:(03) 350-7001#3638

E-MAIL:hclo@mail.mcu.edu.tw

e-Portfolio

 

徐孟鈴(Hsu Meng-Ling) Associate Professor

Education:
 • Department of Japanese Language & Culture, The Graduate School of Language & Culture, Nagoya University (Doctor)

Specialization: 

 • Contrastive Conversation Analysis
 • Cross-Culture pragmatics

TEL:(03) 350-7001#5065

E-MAIL:nagoyamon@hotmail.com

e-Portfolio


陳麗貞(Chen Li-Chen) Assistant Professor

Education:
 • Graduate School of International Development, Nagoya University(Master)

Specialization:

 • Japanese Education

 

TEL:(03) 350-7001#3642

E-MAIL:ljchen@mail.mcu.edu.tw

e-Portfolio

 

徐希農(Hsu Hsi-Nung) Assistant Professor

Education:
 • Ph.D  Meijo University, Japan .
 • Graduate School of Education, The University of Tokyo(Master)

Specialization:

 • Intellectual Property Rights Law
 • Education Administration

TEL:(03) 350-7001#5010

E-MAIL:hsuhsinung@hotmail.com

e-Portfolio

 

劉百齡(Liu Pai-Ling) Assistant Professor

Education:
 • Department of Japanese Language & Culture, The Graduate School of Language & Culture, Nagoya University (Doctor)

Specialization:

 • Computer-Assisted Language Learning
 • CALL

TEL:(03) 350-7001#3631

E-MAIL:pailing@mail.mcu.edu.tw

e-Portfolio

 

江秀姿(Chiang Hsiu-Tzu) Assistant Professor

Education:
 • The Graduate School of Comparative Studies of International Cultures and Societies,  Kurume University (Doctor)

Specialization:

 • Japanese as a Foreign Language Education
 • History of Japanese as a Foreign Language Education

TEL:(03) 350-7001#5064

E-MAIL:chianght@mail.mcu.edu.tw

e-Portfolio

 

荒井智子(Arai,Tomoko) Assistant Professor

Education:
 • Ph.D., Applied Linguistics Meikai University

Specialization:

 • Japanese as a Foreign Language Education
 • Second Language Acquisition

TEL:(03) 350-7001#3640

E-MAIL:tomoko@mail.mcu.edu.tw

e-Portfolio

 

 

 

本間美穗(Homma Miho)Assistant Professor  

Education:
 • Department of Japanese Language and Literature, Soochow University(Doctor)
 • National Taiwan University (Master)

Specialization:        

 • Journalism

TEL:(03) 350-7001#3598

E-MAIL:homma@mail.mcu.edu.tw

e-Portfolio

 

 

康妙齡(Kang Miaw-Ling) Instructor

Education:
 • Area Studies of University of Tsukuba (Master)

Specialization:        

 • Japanese as a Foreign Language Education

TEL:(03) 350-7001#3599

E-MAIL:mlk.2649@yahoo.com.tw

e-Portfolio

 

 

 

楊煜雯(Yang Yu-Wen) Instructor

Education:
 • Faculty of Foreign Studies, TokyoUniversity of Foreign Studies (Master)

 Specialization:         

 • Japanese Phonetics
 • Japanese Linguistics

TEL:(03) 350-7001#3635

E-MAIL:ywyang@mail.mcu.edu.tw

e-Portfolio

  

吳明穗(Wu Ming-Sui) Instructor

Education:
 • Area Studies of University of Tsukuba (Master)

Specialization:        

 • Japanese as a Foreign Language Education

TEL:(03) 350-7001#3633

E-MAIL:wumingsui@gmail.com

e-Portfolio

 

 

English

Faculty > University